لیست قیمت لامپهای سوزنی ژله ای ۲۲۰ و ۱۲ ولت جی ناین اس ام دی ۳ و ۵ وات لامپ سوزی ۲۰ و ۵۰ وات یونی لایت

سوزنی ۲۲۰ ولت ۲۰ وات

قیمت: ۴۸۰ تومان

 

سوزنی ۲۲۰ ولت ۵۰ وات یونی لایت رسید

قیمت: ۴۸۰ تومان

 

۳وات سی او بی ۲۲۰ ولت (آفتابی)

قیمت: ۴,۷۰۰ تومان

 

۳وات سی اوب ی ۲۲۰ ولت (مهتابی)

قیمت: ۴,۷۰۰ تومان

 

یخچالی ۶۴ لامپ اس ام دی

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

 

سی او بی ۲ وات ۱۲ولت و ۲۲۰ ولت (آفتابی و مهتابی)

قیمت: ۲,۷۰۰ تومان

 

جی ناین سی اوبی ۵ وات (سفید و افتاب)

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

 

جی ناین اس ام دی ۵ وات (سفید و افتاب)

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

 

ژله ای سوزنی اس ام دی ۳ وات ۱۲ ولت لامپ درشت (سفید و افتاب)

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان

 

ژله ای سوزنی اس ام دی ۳ وات ۲۲۰ ولت لامپ درشت (فقط آفتاب)

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان

 

تماس دفتر

۰۲۱۶۶۱۷۱۴۵۶