لیست قیمت حبابهای ایران تک پلی کربنات سبدی شطرنجی لاله شفاف مات رنگی پایه دیواری و سردری میله فلزی با کفی ایران تک

لیست قیمت حبابهای پلی کربنات ایران تک

مقاوم دربرابرعوامل جوی تغیر رنگ ندارد ۵سال گارانتی درصورت زرد شدن

 

سبدی حباب ٢٠ کامل رنگ مشکی مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٢عدد      قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

سبدی حباب ٢٠کامل رنگ سفید مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٢عدد      قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

 

سبدی حباب٢۵کامل رنگ مشکی مواد استفاده شده پلی کربنات absت

عداد در کارتن ٨عدد        قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

سبدی حباب٢۵کامل رنگ سفید مواد استفاده شده پلی کربنات absت

عداد در کارتن ٨عدد         قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

در مورد رنگ بندی بدنه و حبابها  تفاوت قیمت نداریم

 

سبدی حباب ٢٠نیمه رنگ مشکی مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٢عدد      قیمت ۹۰۰۰ تومان

سبدی حباب ٢٠نیمه رنگ سفید مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٢عدد      قیمت ۹۰۰۰ تومان

در مورد رنگ بندی بدنه و حبابها  تفاوت قیمت نداریم

سبدی حباب٢۵نیمه رنگ مشکی مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ٨عدد        قیمت  ۱۱۸۰۰ تومان

سبدی حباب٢۵نیمه رنگ سفید مواد استفاده شده پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ٨عدد        قیمت  ۱۱۸۰۰ تومان

در مورد رنگ بندی بدنه و حبابها  تفاوت قیمت نداریم

حباب سایز ۲۵ دررنگبندی(قرمز-سبز-آبی)

قیمت:۱۰،۰۰۰تومان
تعداد در کارتن ۶عدد

حباب ٢۵(طرح شطرنجی شفاف) تعداد در کارتن۶عدد

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

حباب ٣٠(طرح شطرنجی شفاف) تعداد در کارتن ۴عدد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

حباب ٣٠(طرح شطرنجی ) تعداد در کارتن ۴عدد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

 

حباب ٢۵(طرح شطرنجی) تعداد در کارتن۶عدد

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

 

حباب لاله سایز ۲۵  تعداد درکارتن ۶ عدد
قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

حباب لاله سایز ۳۰  تعداد درکارتن ۴عدد
قیمت ۲۰،۰۰۰ تومان

حمامی با حباب١٧پایه سفیدموادپایه پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٨عدد    قیمت ۸۰۰۰ تومان

حمامی با حباب١٧پایه مشکی موادپایه پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ١٨عدد    قیمت ۸۰۰۰ تومان

حمامی با حباب ١۵ پایه سفید موادپایه پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ٢۴عدد    قیمت ۷۰۰۰ تومان

حمامی با حباب ١۵پایه مشکی موادپایه پلی کربنات abs

تعداد در کارتن ٢۴عدد   قیمت ۷۰۰۰ تومان

 

دیواری وارونه(شقایق)با حباب ٢٠رنگ سفید مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ١٠عدد    قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

دیواری وارونه(شقایق)با حباب ٢٠رنگ مشکی مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ١٠عدد    قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

دیواری وارونه(شقایق)با حباب ٢۵رنگ سفید مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ٨عدد      قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

دیواری وارونه(شقایق)با حباب ٢۵رنگ مشکی مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ٨عدد      قیمت ۱۳۰۰۰ تومان

حباب ۲۰ شفاف  تعداد درکارتن ۱۲عدد     قیمت ۶۲۰۰ تومان

 

حباب ۲۵ شفاف تعداد درکارتن ۶عدد       قیمت ۸۳۰۰ تومان

 

لیست قیمت حبابهای پلی کربنات ایران تک

حباب ۱۵  تعداد درکارتن ۲۴ عدد  قیمت ۵۲۰۰ توماتن

حباب ۱۷  تعداد درکارتن ۲۴ عدد  قیمت ۵۸۰۰ تومان

حباب ۲۰  تعداد درکارتن ۱۲عدد              قیمت ۶۲۰۰ تومان

حباب ۲۵  تعداد درکارتن ۶عدد                قیمت ۸۳۰۰ تومان

حباب ۳۰  تعداد درکارتن ۴عدد               قیمت ۱۱۸۰۰ تومان

حباب ۳۵  تعداد درکارتن ۴عدد               قیمت ۱۶۸۰۰ تومان

حباب ۴۰  تعداد درکارتن ۲عدد               قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

پایه دیواری کمانی تکی مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ٣٠عدد    قیمت ۱۱۰۰۰ تومان

پایه دیواری کمانی دوتایی مواد پلی کربناتabs

تعداد در کارتن ١۵عدد    قیمت ۲۲۰۰۰ تومان

کمانی سرلوله ٣شعله مورد استفاده در پارکها وویلا ها مواد مورد استفاده پلی کربنات از نوع Abs

تعداد در کارتن ٢٠عدد   ۳۰۰۰۰ تومان

قابل توجه مشتریان گرامی:سرلوله کمانی تا حباب سایز۴٠میتوان استفاده کرد

کمانی سرلوله ۵شعله مورد استفاده در پارکها وویلا ها مواد مورد استفاده پلی کربنات از نوع Abs

تعداد در کارتن ٢٠عدد    قیمت ۴۸۰۰۰ تومان

قابل توجه مشتریان گرامی:سرلوله کمانی تا حباب سایز۴٠میتوان استفاده کرد

پایه سردری بلند (۲۰ سانتی) مواد پلی کربنات abs

تعداددر کارتن ۵٠عدد   قیمت ۱۹۰۰ تومان

پایه سردری کوتاه (۱۰ سانتی) مواد پلی کربنات abs

تعداددر کارتن ۶٠عدد  قیمت ۱۵۰۰ تومان

پایه دیواری کوتاه (۲۰ سانتی) مواد پلی کربنات abs

تعداددر کارتن ۵٠عدد    قیمت ۴۰۰۰ تومان

 

پایه دیواری بلند (۳۰ سانتی) مواد پلی کربنات abs

تعداددر کارتن ۴٠عدد     قیمت ۵۵۰۰ تومان

پایه میله ای ۴۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۵۳۰۰ توماتن    قیمت بدون کفی  ۳۸۰۰ تومان

پایه میله ای ۶۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۷۲۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۵۷۰۰ تومان

پایه میله ای ۸۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۹۱۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۷۶۰۰ تومان

پایه میله ای۱۰۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۱۱۱۰۰ تومان    قیمت بدون کفی ۹۶۰۰ تومان

پایه میله ای ۱۲۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۱۳۰۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۱۱۵۰۰ تومان

پایه میله ای ۱۴۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۱۴۹۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۱۳۴۰۰ تومان

پایه میله ای ۱۶۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی ۱۶۸۰۰ تومان     قیمت بدون کفی  ۱۵۳۰۰ تومان

پایه میله ای ۱۸۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۱۸۸۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۱۷۴۰۰ تومان

پایه میله ای ۲۰۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی  ۲۰۷۰۰ تومان    قیمت بدون کفی  ۱۹۲۰۰ تومان

پایه میله ای ۲۲۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی ۲۲۶۰۰ تومان     قیمت بدون کفی  ۲۱۱۰۰ تومان

پایه میله ای ۲۴۰ سانتی  با رنگ سفید و مشکی

قیمت با کفی ۲۴۵۰۰ تومان     قیمت بدون کفی ۲۳۰۰۰ تومان

برای اطلاع از درصد تخفیف همکاری تماس گرفته شود

۰۲۱۶۶۱۷۱۴۵۶