سیم تلفن و سیم آیفون کابلهای زوجی هوایی سیم ناب تولید شرکت سیم ناب

قیمت کابلهای زوجی

۲ زوج ساده آیفونی ۰/۵.      قیمت ۱۴۰ تومان
۲زوج فویلدار هوایی ۰/۶.    قیمت۲۰۵ تومان
۴زوج فویلدار هوایی ۰/۶.    قیمت ۳۵۰ ت
۶زوج فویلدار هوایی ۰/۶     قیمت ۵۴۰ تمتراژ کابلهای زوجی

متراژ هر حلقه

۲ زوج ساده آیفونی ۰/۵ متراژ ۲۵۰ متر
۲زوج فویلدار هوایی ۰/۶ متراژ ۵۰۰ متر
۴زوج فویلدار هوایی ۰/۶ متراژ ۳۰۰ متر
۶زوج فویلدار هوایی ۰/۶ متراژ ۲۵۰ متر

سیم آنتن سیم ناب ۵ بسته ۱۰۰ متری در یک کارتن مادر قیمت هر متر ۳۵۰ تومان

سیم آنتن سیم ناب قرقره ۷۰۰ متری قیمت هر متر ۳۵۰ تومان

ثبت سفارش ۰۲۱۶۶۱۷۱۴۵۶

برای ورود به کانال تلگرام ? اینجا کلیک کنید ?

 

 

https://telegram.me/electric_11