سیم آنتن سیم ناب در حلقه های ۱۰۰ متری و قرقره ۷۰۰ متری مقاوم در مقابل نور آفتاب

سیم آنتن سیم ناب در حلقه های ۱۰۰ متری

۵ حلقه در یک کیف برزنتی بسته بندی شدن

قیمت هر متر  ۳۵۰ تومان

سیم آنتن سیم ناب قرقره های ۷۰۰ متری

قیمت هر متر ۳۵۰ تومان

 

مشخطات  مغز و شیلد ردکش مس

شماره تماس  ۰۲۱۶۶۱۷۱۴۵۶